Metingen: Performance in kaart


Wij maken de kwaliteit van het klantcontact in uw organisatie inzichtelijk. Een dergelijk onderzoek vormt de basis voor professionalisering en optimalisatie. De aanbevelingen en aandachtspunten die volgen uit metingen, kunnen in coaching en trainingstrajecten worden meegenomen.

  • 0- en 1-metingen
  • Objectieve methodiek
  • Gedegen analyses
  • Heldere verslaglegging en rapportage
  • Advies voor verbeterprocessen
  • Borging van rendement
  • Via bewustwording naar verantwoordelijkheid en verandering